Lectia 1
 
− Declinarea adjectivului însoțit de articol nehotărât
 
− Prepoziția zu + adjectiv
 
− Exerciții
 
Lectia 2
 
− Declinarea adjectivului însoțit de articol hotărât
 
− Particularități ale adjectivelor
 
− Recapitulare declinarea adjectivelor însoțite de articol
 
− Exercitii
 
Lectia 3
 
− Recapitulare gradele de comparație ale adjectivelor: comparativ și superlativ
 
− Particulele de comparație: als, wie
 
− Exerciții
 
Lectia 4
 
− Diateza pasivă: prezent
 
− Conjuncția trotzdem
 
− Exerciții
 
Lectia 5
 
− Formarea adjectivelor cu prefixul un- si sufixul -los
 
− Formarea substantivelor cu sufixul -ung
 
− Exerciții
 
Lectia 6
 
− Formarea adjectivelor cu sufixele: -bar, - ig, - isch
 
− Întrebarea: Was für ein...?
 
− Adverbul deshalb
 
− Exercitii
 
Lectia 7
 
− Prepoziții cu sens local: durch / entlang / über / um...herum/ bis zu / an....vorbei / gegenüber
 
− Prepoziții cu sens local: an/ auf/ in
 
− Exerciții
 
Lectia 8
 
− Declinarea tare a adejctivelor
 
− Prepoziția ohne
 
− Prepoziții cu sens temporal: von ..... an/ über
 
− Exerciții
 
Lectia 9 
 
− Verbul lassen
 
− Vorbirea indirectă
 
− Exerciții
 
Lectia 10
 
− Formele de conjunctiv wäre/ hätte/ würde
 
− Recapitulare I
 
Lectia 11
 
− Recapitulare II
 
Lectia 12
 
− Recapitulare III – Test