Lectia 1

-      Vocabular: Meserii

-      Formarea substantivelor de gen feminin

-      Prepozitia vor folosita temporal

-      Prepozitia seit folosita temporal

-      Prepozitia für folosita temporal

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 2

-      Vocabular: Vremea

-      Timpul imperfect

-      Verbul sein la imperfect

-      Verbul haben la imperfect

-      Verbele slabe si tari la timpul imperfect

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 3

-      Vocabular: Calatoria

-      Pronumele nehotarat man

-      Verbul modal müssen

-      Verbul modal dürfen

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 4

-      Vocabular: Informatii turistice

-      Timpul imperativ

-      Verbul modal sollen

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 5

-      Vocabular: Sanatate

-      Articolul posesiv (Pers. III sg, I/II/III pl.)

-      Articolul posesiv in acuzativ

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 6

-      Vocabular: Farmacia

-      Folosiarea adverbelor de directie rechts/ links/ bis zu

-      Articolul hotarat in Dativ

-      mit + Dativ

-      bei + Dativ

-      zu + Dativ

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 7

-      Prepozitiile bicazuale: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

-      Folosirea prepozitiilor bicazuale cu Dativ

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 8

-      Prepozitiile bicazuale: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

-      Folosirea prepozitiilor bicazuale cu Acuzativ

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 9

-      Conjunctivul II

-      Conjunctivul II cu würden

-      Prepozitia ab folosita temporal

-      Prepozitia in folosita temporal

-      Prepozitia bis folosita temporal

-      Prepozitia nach folosita temporal

-      Prepozitia bei folosita temporal

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 10

-      der/die/das folosit ca pronume

-      der/die/das in Acuzativ

-      Pronumele demonstrativ de apropiere

-      dieser/ diese/ dieses – diese in Acuzativ

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 11

-      Pronumele personal in Dativ

-      Verbe cu Dativ

-      Gradele de comparatie ale adjectivelor

-      Forme speciale ale adjectivelor

-      Verbul modal mögen

-      Exercitii

-      Dictare

Lectia 12

-      Pronumele personal in Acuzativ

-      Verbe cu Acuzativ

-      Conjunctia denn

-      Exercitii

-      Dictare